top of page

Neural reset therapy

Her kan du læse om hvad Neural reset therapy er for noget og hvad det kan gøre for dig.

Som navnet antyder er NRT en måde at arbejde med nervesystemet og den kommunikation der er til kroppens muskler.

Behandleren arbejde med et begreb der kaldes "antagonisthæmning". Dette betyder at når en given muskel er spændt er den muskel der udføre den modsatte bevægelse (antagonisten) delvist slukket. Ved udnytte denne viden og udføre bestemte bevægelser og forkellige impulser i form af rystelser/små blide ryk kan man ved denne teknik "nulstille" en overspændt eller underspændt muskel. Dvs. at man kan opnå en normaltilstand for den pågældende muskel. Dette sker meget hurtigt omkring 20-30 sek. dog lidt længere for nakkemuskulatur.

Denne teknik egner sig til alle også dem der har meget ondt. Teknikkerne egner sig også som supplement til anden behandling.

bottom of page